Ocena ryzyka


Oferujemy usługę polegającą na pełnej ocenie ryzyka związanego z prowadzoną lub planowaną działalnością. Oceniamy stopień ryzyka inwestycji lub transakcji, wiarygodność kontrahentów oraz ewentualnie odpowiedzialność w przypadku niepowodzenia projektu (np. z tytułu odpowiedzialności subsydiarnej czlonków zarządu spółek lub innych roszczeń odszkodowawczych)
Copyright © 2009 DHS
Projekt i wykonanie:
Agencja Reklamowa