Rolnicy i grupy producentów rolnych


Pragniemy zaproponować Państwu pełną obsługę przygotowywanych lub złożonych w ARiMR dokumentów aplikacyjnych, w tym dokonywanie wszelkich uzupełnień i wyjaśnień zarówno na wezwanie jak i we własnym zakresie (samouzupełnienie) a także dalsze prowadzenie wniosku do momentu podpisania umowy na dofinansowanie lub do rozliczenia projektu. Usługa może ponadto obejmować przygotowanie ewentualnych odwołań, skarg i wezwań do usunięcia naruszeń prawa przez pracowników Agencji związanych z odmową przyznania pomocy lub zmniejszeniem jej wysokości. Nadmieniamy, że nasze wynagrodzenie ma w większości  charakter premii od sukcesu, czyli przysługuje nam dopiero po podpisaniu przez Państwa umowy z instytucją finansującą.

Jesteśmy największą firmą doradczą w regionie specjalizującą się we wspieraniu sektora rolniczego i przetwórczego w procesie pozyskiwania funduszy z Unii Europejskiej. Do grona naszych Klientów należą najwięksi i najbardziej prężni producenci z branży rolnej i przetwórczej na terenie całego kraju. W  trakcie naszej działalności asystowaliśmy z sukcesem przy setkach różnorakich i bardzo skomplikowanych projektów realizowanych przez naszych Klietów.

Zapewniamy całkowite, rzetelne i profesjonalne przygotowanie dokumentów, doradztwo w zakresie uzykania wszelkich niezbędnych zaświadczeń i pozwoleń oraz dokumentacji projektowej i ekonomicznej przedsięwzięcia. Gwarantujemy indywidualną opiekę doradcy ds. funduszy europejskich, który na bieżąco będzie informować o postępach w pozyskiwaniu dotacji i wyręczy w załatwianiu wszelkich niezbędnych formalności, w tym także w osobistych kontaktach z pracownikami ARiMR.
Copyright © 2009 DHS
Projekt i wykonanie:
Agencja Reklamowa