Ochrona środowiska


Oferujemy pełną obsługę spraw związanych z ochroną środowiska w tym:

- przygotowanie raportów o oddziaływaniu na środowisko,
- reprezentacja w postępowaniu o wydanie wszelkich pozwoleń i decyzji,
- obsługa inwestycji polegających na budowie składowisk odpadów, spalarni odpadów i oczyszczalni ścieków.
Copyright © 2009 DHS
Projekt i wykonanie:
Agencja Reklamowa